Saltar al contenido

5 rezon ki fè fanm marye twonpe mari yo

29 abril, 2022
5 rezon ki ka fè yon fanm marye twonpe maril
Compartir con amigos

Menm jan ak gason, nan dènye tan sa yo, nou kapab remake ke fanm yo twonpe mari yo anpil tou. Si nou tap eseye konte valè rezon ki ka fè yon fanm twonpe yon nèg, an verite nou pa tap janm ka fin konte.

Nan atik sa a, nou pral baw 5 pami tout rezon ki ka fè fannm marye yo pafwa enfidèl.

Si l pa satisfè seksyèlman

Nenpòt mari ki pa ka byen satisfè madanm li nan kabann, gen anpil chans pou wè madanm li ale deyò pou jwenn sa li vle a. Se gendwa pat entansyon li pou l enfidèl, men si li pa ka jwenn satisfaksyon li ap chèche akòz move pèfòmans mari l nan kabann nan, alò li ta ka tante chèche l yon lòt kote. Sèks se yon pati trè enpòtan nan maryaj e si wòl sa a pa rive vre, enfidelite pa trè lwen.

Mank atansyon

An jeneral, fanm renmen santi yo emosyonèlman atache ak mari yo. Malerezman, pifò gason neglije aspè sa a nan maryaj yo. Prezans fizik pou kont li pa rezoud anyen. De preferans mari a ta dwe fè madanm li yon zanmi pou li. Sa vle di ke yo ta dwe regilyèman pataje pwoblèm yo, bezwen ak atant yo. Si li pa satisfè bezwen emosyonèl madanm nan, li ta tante pou l twonpe l ak yon lòt nèg.

Long distans

Li se youn nan kòz prensipal yo nan enfidelite nan maryaj. Gen kèk gason ki tèlman mete aksan sou travay yo, yo kite madanm yo lakay yo pandan plizyè mwa. Gen kèk travay ki mande nonm lan ale pou yon tan trè long. Se poutèt sa, fanm nan santi l poukont li. Ou ta ka panse ke apèl telefòn chak jou yo te ka pote ou pi pre, men reyalite a sèke absans pwolonje mari a ap gen konsekans grav.

Endepandans finansye

Plizyè etid montre ke fanm ki endepandan finansyèman gen tandans twonpe mari yo. Lè yon fanm konnen ke li pa depann sou mari l ‘pou sipò finansye, li pap gen laperèz pou nèg li kite l. Anplis de sa, lè yon madanm santi l finansyèman siperyè pase mari l, gen yon bon chans li pral vin enfidèl, daprè ekspè nan relasyon sosyal John Gray, Ph.

Avanti

Gen kèk fwa yon fanm marye twonpe mari l se jis pou yon ti senp avanti. Fanm ki nan ventèn yo an jeneral toujou gen anvi jwi lavi yo otan ke posib. Yo santi yo anvi ale nan pwogram osinon bwat de nwi. Epi kòm yon rezilta, yo ka fasilman fini nan kabann yon lòt nèg.


Compartir con amigos